Historial de la composició: Grup Mixt

V legislatura (5 de desembre de 1995 - 24 d'agost de 1999)

President
Portaveu
Portaveu adjunt
Diputats