Historial de la composició: Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana

V legislatura (5 de desembre de 1995 - 24 d'agost de 1999)

Mesa

President
President
Vicepresidenta
Vicepresident
Vicepresident
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • I. Sr. Xavier Bosch i Garcia

  Alta: 03/05/1996 (BOPC, 49)

  Substitueix a: I. Sr. Salvador Morera i Tanyà

  Baixa: 08/10/1996 (BOPC, 99)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Francesc Ferrer i Gironès

Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Grup Mixt
 • I. Sr. Xavier Bosch i Garcia

  Alta: 08/10/1997 (BOPC, 211)

  Substitueix a: I. Sr. Benet Tugues i Boliart

  Baixa: 15/04/1999 (BOPC, 392)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Benet Tugues i Boliart

 • I. Sr. Salvador Morera i Tanyà

  Alta: 18/03/1997 (BOPC, 157)

  Substitueix a: I. Sr. Benet Tugues i Boliart

  Baixa: 27/05/1997 (BOPC, 183)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Benet Tugues i Boliart

 • I. Sr. Benet Tugues i Boliart

  Alta: 11/10/1996 (BOPC, 102)

  Baixa: 18/03/1997 (BOPC, 157)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Salvador Morera i Tanyà

 • I. Sr. Benet Tugues i Boliart

  Alta: 27/05/1997 (BOPC, 183)

  Substitueix a: I. Sr. Salvador Morera i Tanyà

  Baixa: 08/10/1997 (BOPC, 211)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Xavier Bosch i Garcia

 • I. Sr. Benet Tugues i Boliart

  Alta: 16/04/1999 (BOPC, 392)

  Substitueix a: I. Sr. Xavier Bosch i Garcia

  Baixa: 24/08/1999