Historial de la composició: Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

V legislatura (5 de desembre de 1995 - 24 d'agost de 1999)

Mesa

President
President
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
  • I. Sr. Jordi Portabella i Calvete

    Alta: 10/10/1996 (BOPC, 102)

    Substitueix a: I. Sr. Benet Tugues i Boliart

    Baixa: 22/10/1996 (BOPC, 104)

    Substituït/ïda per: H. Sr. Jordi Ausàs i Coll

Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Grup Mixt