Historial de la composició: Comissió de Política Territorial

V legislatura (5 de desembre de 1995 - 24 d'agost de 1999)

Mesa

President
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Grup Mixt
 • I. Sr. Fidel Lora i Lillo

  Alta: 29/10/1997 (BOPC, 221)

  Substitueix a: I. Sr. Benet Tugues i Boliart

  Baixa: 20/10/1998 (BOPC, 336)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Maria Olivares i Usac

 • I. Sra. Maria Olivares i Usac

  Alta: 20/10/1998 (BOPC, 336)

  Substitueix a: I. Sr. Fidel Lora i Lillo

  Baixa: 24/08/1999

 • I. Sr. Benet Tugues i Boliart

  Alta: 11/10/1996 (BOPC, 102)

  Baixa: 29/10/1997 (BOPC, 221)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Fidel Lora i Lillo