Historial de la composició: Comissió de Política Cultural

V legislatura (5 de desembre de 1995 - 24 d'agost de 1999)

Mesa

President
Vicepresidenta
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • I. Sr. Francesc Ferrer i Gironès

  Alta: 23/09/1998 (BOPC, 325)

  Substitueix a: H. Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira

  Baixa: 30/10/1998 (BOPC, 339)

  Substituït/ïda per: H. Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira

Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Grup Mixt
 • I. Sr. Xavier Bosch i Garcia

  Alta: 11/10/1996 (BOPC, 102)

  Baixa: 18/03/1997 (BOPC, 157)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Àngel Colom i Colom

 • I. Sr. Àngel Colom i Colom

  Alta: 18/03/1997 (BOPC, 157)

  Substitueix a: I. Sr. Xavier Bosch i Garcia

  Baixa: 28/09/1998 (BOPC, 327)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Fidel Lora i Lillo

 • I. Sr. Fidel Lora i Lillo

  Alta: 28/09/1998 (BOPC, 327)

  Substitueix a: I. Sr. Àngel Colom i Colom

  Baixa: 24/08/1999