Historial de la composició: Comissió de Política Social

V legislatura (5 de desembre de 1995 - 24 d'agost de 1999)

Mesa

Presidenta
Presidenta
Vicepresident
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • H. Sr. Josep Huguet i Biosca

  Alta: 20/03/1997 (BOPC, 157)

  Substitueix a: Sr. Joan Ridao i Martín

  Baixa: 13/05/1997 (BOPC, 174)

  Substituït/ïda per: Sr. Joan Ridao i Martín

Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • Sr. Joan Ridao i Martín

  Alta: 22/10/1996 (BOPC, 104)

  Substitueix a: I. Sr. Xavier Bosch i Garcia

  Baixa: 20/03/1997 (BOPC, 157)

  Substituït/ïda per: H. Sr. Josep Huguet i Biosca

 • Sr. Joan Ridao i Martín

  Alta: 13/05/1997 (BOPC, 174)

  Substitueix a: H. Sr. Josep Huguet i Biosca

  Baixa: 24/08/1999

Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Grup Mixt