Historial de la composició: Comissió de l'Estatut dels Diputats

V legislatura (5 de desembre de 1995 - 24 d'agost de 1999)

Mesa

President
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Socialista al Parlament de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Grup Mixt