Historial de la composició: Junta de Portaveus

V legislatura (5 de desembre de 1995 - 24 d'agost de 1999)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya