Historial de la composició: Mesa del Parlament

V legislatura (5 de desembre de 1995 - 24 d'agost de 1999)

President del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretari segon
Secretari tercer
Secretària quarta
Secretari quart