Historial de la composició: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

VI legislatura (5 de novembre de 1999 - 23 de setembre de 2003)

President
Portaveu
Portaveu adjunt
Diputats