Historial de la composició: Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds

VI legislatura (5 de novembre de 1999 - 23 de setembre de 2003)

President
Portaveu
Portaveu adjunta
Diputats