Historial de la composició: Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

VI legislatura (5 de novembre de 1999 - 23 de setembre de 2003)

President
Portaveu
Portaveu adjunt
Diputats