Historial de la composició: Comissió d'Estudi per a l'Aprofundiment de l'Autogovern

VI legislatura (5 de novembre de 1999 - 23 de setembre de 2003)

Mesa

President
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
  • Sr. Joan Ridao i Martín

    Alta: 23/11/2001 (BOPC, 240)

    Substitueix a: H. Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira

    Baixa: 31/12/2002 (BOPC, 374)

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds