Historial de la composició: Diputació Permanent

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Mesa

President del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretària segona

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • I. Sra. Teresa Aragonès i Perales

  Alta: 23/12/2003 (BOPC, 3)

  Baixa: 30/06/2004 (BOPC, 82)

  Substituït/ïda per: H. Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira

 • Excm. Sr. Carles Bonet i Revés

  Alta: 10/08/2006 (BOPC, 379)

  Substitueix a: Il·lm. Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau

  Baixa: 11/08/2006 (BOPC, 376)

  Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • H. Sr. Josep Huguet i Biosca

  Alta: 23/12/2003 (BOPC, 3)

  Baixa: 19/10/2004 (BOPC, 107)

  Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • I. Sra. Marina Llansana Rosich

  Alta: 10/08/2006 (BOPC, 379)

  Substitueix a: Sr. Joan Ridao i Martín

  Baixa: 11/08/2006 (BOPC, 376)

  Substituït/ïda per: Sr. Joan Ridao i Martín

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • Sr. Joan Ridao i Martín

  Alta: 03/09/2004 (BOPC, 91)

  Substitueix a: Excma. Sra. Pilar Dellunde i Clavé

  Baixa: 10/08/2006 (BOPC, 379)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marina Llansana Rosich

 • Sr. Joan Ridao i Martín

  Alta: 11/08/2006 (BOPC, 376)

  Substitueix a: I. Sra. Marina Llansana Rosich

  Baixa: 17/11/2006

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
 • I. Sra. Conxita Rodríguez Cara

  Alta: 10/08/2006 (BOPC, 376)

  Substitueix a: I. Sra. Manuela de Madre Ortega

  Baixa: 29/08/2006 (BOPC, 377)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Manuela de Madre Ortega

 • I. Sra. Lídia Santos i Arnau

  Alta: 01/08/2006 (BOPC, 373)

  Substitueix a: I. Sra. Manuela de Madre Ortega

  Baixa: 10/08/2006 (BOPC, 376)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Manuela de Madre Ortega

 • I. Sra. Carme Valls i Llobet

  Alta: 17/05/2006 (BOPC, 342)

  Substitueix a: H. Sra. Carme Figueras i Siñol

  Baixa: 17/11/2006

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya