Historial de la composició: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Presidenta
Portaveu
Portaveu adjunt
Portaveu adjunta
Portaveu adjunt
Portaveu adjunta
Diputats