Historial de la composició: Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

President
Portaveu
Portaveu adjunt
Diputats