Historial de la composició: Grup Parlamentari de Convergència i Unió

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

President
Portaveu
Portaveu adjunt
Secretari
Diputats