Historial de la composició: Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

President
Portaveu
Portaveu adjunta
Portaveu adjunt
Diputats