Historial de la composició: Comissió d'Investigació sobre el Projecte, l'Adjudicació, l'Execució i el Control de les Obres de la L5 del Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i també sobre els Procediments d'Adjudicació, Finançament i Gestió de l'Obra Pública a Catalunya

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Mesa

President

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya