Historial de la composició: Comissió d'Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Mesa

Presidenta
President
Vicepresident
Secretari
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
 • H. Sra. Carme Figueras i Siñol

  Alta: 13/04/2005 (BOPC, 175)

  Substitueix a: I. Sr. Joan Galceran i Margarit

  Baixa: 17/05/2006 (BOPC, 342)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Lluís Miquel Pérez i Segura

 • I. Sr. Joan Galceran i Margarit

  Alta: 14/09/2004 (BOPC, 93)

  Substitueix a: I. Sra. Teresa Serra i Majem

  Baixa: 13/04/2005 (BOPC, 175)

  Substituït/ïda per: H. Sra. Carme Figueras i Siñol

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • H. Sr. Josep Huguet i Biosca

  Alta: 23/12/2003 (BOPC, 3)

  Baixa: 19/10/2004 (BOPC, 103)

  Substituït/ïda per: Excma. Sra. Pilar Dellunde i Clavé

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya