Historial de la composició: Comissió de Política Territorial

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Mesa

President
President
Vicepresidenta
Secretària
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
  • I. Sr. Sergi de los Ríos i Martínez

    Alta: 14/04/2004 (BOPC, 46)

    Substitueix a: H. Sra. Marta Cid i Pañella

    Baixa: 17/02/2005 (BOPC, 152)

    Substituït/ïda per: I. Sr. Oriol Amorós i March

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya