Historial de la composició: Comissió de Política Social

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Mesa

Presidenta
Presidenta
Vicepresident
Vicepresidenta
Secretari
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
 • I. Sra. Eva García i Rodríguez

  Alta: 23/12/2003 (BOPC, 3)

  Baixa: 30/03/2004 (BOPC, 43)

  Substituït/ïda per: I. Sra. M. Dolors Montserrat i Culleré

 • I. Sr. Joan López Alegre

  Alta: 30/03/2004 (BOPC, 43)

  Substitueix a: Excma. Sra. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

  Baixa: 08/09/2006 (BOPC, 380)

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya