Historial de la composició: Mesa del Parlament

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

President del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretària primera
Secretària segona
Secretari tercer
Secretària quarta