Historial de la composició: Diputació Permanent

VIII legislatura (17 de novembre de 2006 - 5 d'octubre de 2010)

Mesa

President del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretari segon

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
 • I. Sr. Joan Ferran i Serafini

  Alta: 08/08/2007 (BOPC, 122)

  Substitueix a: I. Sr. Miquel Iceta i Llorens

  Baixa: 06/09/2007 (BOPC, 127)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Miquel Iceta i Llorens

 • I. Sr. Joan Ferran i Serafini

  Alta: 30/07/2010 (BOPC, 793)

  Substitueix a: H. Sra. Carme Figueras i Siñol

  Baixa: 16/12/2010

 • H. Sra. Carme Figueras i Siñol

  Alta: 01/12/2006 (BOPC, 6)

  Baixa: 29/07/2010

  Substituït/ïda per: I. Sr. Joan Ferran i Serafini

 • I. Sr. Miquel Iceta i Llorens

  Alta: 01/12/2006 (BOPC, 6)

  Baixa: 08/08/2007 (BOPC, 122)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Joan Ferran i Serafini

 • I. Sr. Miquel Iceta i Llorens

  Alta: 06/09/2007 (BOPC, 127)

  Substitueix a: I. Sr. Joan Ferran i Serafini

  Baixa: 29/07/2010 (BOPC, 793)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

 • I. Sr. Miquel Iceta i Llorens

  Alta: 31/08/2010 (BOPC, 793)

  Substitueix a: I. Sra. Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

  Baixa: 16/12/2010

 • I. Sra. Manuela de Madre Ortega

  Alta: 01/12/2006 (BOPC, 6)

  Baixa: 08/08/2007 (BOPC, 122)

  Substituït/ïda per: I. Sr. David Pérez Ibáñez

 • I. Sra. Manuela de Madre Ortega

  Alta: 06/09/2007 (BOPC, 127)

  Substitueix a: I. Sr. David Pérez Ibáñez

  Baixa: 29/07/2010 (BOPC, 793)

  Substituït/ïda per: I. Sr. David Pérez Ibáñez

 • I. Sra. Manuela de Madre Ortega

  Alta: 31/08/2010 (BOPC, 793)

  Substitueix a: I. Sr. David Pérez Ibáñez

  Baixa: 16/12/2010

 • I. Sra. Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

  Alta: 30/07/2010 (BOPC, 793)

  Substitueix a: I. Sr. Miquel Iceta i Llorens

  Baixa: 31/08/2010 (BOPC, 793)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Miquel Iceta i Llorens

 • I. Sr. David Pérez Ibáñez

  Alta: 08/08/2007 (BOPC, 122)

  Substitueix a: I. Sra. Manuela de Madre Ortega

  Baixa: 06/09/2007 (BOPC, 127)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Manuela de Madre Ortega

 • I. Sr. David Pérez Ibáñez

  Alta: 29/07/2010 (BOPC, 793)

  Substitueix a: I. Sra. Manuela de Madre Ortega

  Baixa: 31/08/2010 (BOPC, 793)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Manuela de Madre Ortega

 • I. Sr. Xavier Sabaté i Ibarz

  Alta: 01/12/2006 (BOPC, 6)

  Baixa: 04/01/2007 (BOPC, 18)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Núria Segú Ferré

 • I. Sra. Lídia Santos i Arnau

  Alta: 01/12/2006 (BOPC, 6)

  Baixa: 08/08/2007 (BOPC, 122)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Jordi Terrades Santacreu

 • I. Sra. Lídia Santos i Arnau

  Alta: 06/09/2007 (BOPC, 127)

  Substitueix a: I. Sr. Jordi Terrades Santacreu

  Baixa: 16/12/2010

 • I. Sra. Núria Segú Ferré

  Alta: 24/01/2007 (BOPC, 26)

  Substitueix a: I. Sr. Xavier Sabaté i Ibarz

  Baixa: 16/12/2010

 • I. Sr. Jordi Terrades Santacreu

  Alta: 08/08/2007 (BOPC, 122)

  Substitueix a: I. Sra. Lídia Santos i Arnau

  Baixa: 06/09/2007 (BOPC, 127)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Lídia Santos i Arnau

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt
 • I. Sr. José Domingo Domingo

  Alta: 08/08/2007 (BOPC, 122)

  Substitueix a: I. Sr. Albert Rivera Díaz

  Baixa: 17/08/2007 (BOPC, 123)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Albert Rivera Díaz

 • I. Sr. Albert Rivera Díaz

  Alta: 01/12/2006 (BOPC, 6)

  Baixa: 08/08/2007 (BOPC, 122)

  Substituït/ïda per: I. Sr. José Domingo Domingo

 • I. Sr. Albert Rivera Díaz

  Alta: 17/08/2007 (BOPC, 123)

  Substitueix a: I. Sr. José Domingo Domingo

  Baixa: 16/12/2010