Historial de la composició: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

VIII legislatura (17 de novembre de 2006 - 5 d'octubre de 2010)

Presidenta
Portaveu
Portaveu adjunt
Portaveu adjunta
Portaveu adjunt
Diputats