Historial de la composició: Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

VIII legislatura (17 de novembre de 2006 - 5 d'octubre de 2010)

President
Portaveu
Portaveu adjunta
Diputats