Historial de la composició: Grup Mixt

VIII legislatura (17 de novembre de 2006 - 5 d'octubre de 2010)

President-portaveu
Portaveu adjunt
Portaveu adjunta
Diputats