Historial de la composició: Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

VIII legislatura (17 de novembre de 2006 - 5 d'octubre de 2010)

Mesa

President
Vicepresident
Secretari
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
 • I. Sr. Jaume Bosch i Mestres

  Alta: 30/11/2007 (BOPC, 178)

  Substitueix a: I. Sra. Dolors Camats i Luis

  Baixa: 01/04/2008 (BOPC, 244)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Dolors Camats i Luis

 • I. Sra. Dolors Camats i Luis

  Alta: 01/12/2006 (BOPC, 6)

  Baixa: 30/11/2007 (BOPC, 178)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Jaume Bosch i Mestres

 • I. Sra. Dolors Camats i Luis

  Alta: 01/04/2008 (BOPC, 244)

  Substitueix a: I. Sr. Jaume Bosch i Mestres

  Baixa: 05/10/2010

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt