Historial de la composició: Junta de Portaveus

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de Ciutadans
 • I. Sra. Inés Arrimadas García

  Portaveu

  Alta: 22/06/2015 (BOPC, 612)

  Substitueix a: I. Sra. Carina Mejías Sánchez

  Baixa: 04/08/2015

 • I. Sr. Jordi Cañas Pérez

  Portaveu

  Alta: 18/12/2012 (BOPC, 1)

  Baixa: 22/01/2014 (BOPC, 252)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Carina Mejías Sánchez

 • I. Sra. Carina Mejías Sánchez

  Portaveu

  Alta: 22/01/2014 (BOPC, 1)

  Substitueix a: I. Sr. Jordi Cañas Pérez

  Baixa: 22/06/2015 (BOPC, 612)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Inés Arrimadas García

 • I. Sra. Inés Arrimadas García

  Portaveu adjunta

  Alta: 22/01/2014 (BOPC, 252)

  Substitueix a: I. Sra. Carina Mejías Sánchez

  Baixa: 22/06/2015 (BOPC, 612)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

 • I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

  Portaveu adjunt

  Alta: 22/06/2015 (BOPC, 612)

  Substitueix a: I. Sra. Inés Arrimadas García

  Baixa: 04/08/2015

 • I. Sra. Carina Mejías Sánchez

  Portaveu adjunta

  Alta: 18/12/2012 (BOPC, 1)

  Baixa: 22/01/2014 (BOPC, 252)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Inés Arrimadas García

Grup Mixt