Historial de la composició: Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)

President
Portaveu
Portaveu adjunt
Diputats