Historial de la composició: Grup Parlamentari de Ciutadans

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)

Presidenta
Portaveu
Portaveu adjunt
Diputats