Historial de la composició: Intergrup per a la Protecció dels Refugiats a Catalunya

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)

Coordinadora

Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent
Grup Parlamentari de Ciutadans