Historial de la composició: Mesa del Parlament

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)

Presidenta del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretària primera
Secretari segon
Secretari tercer
Secretària quarta
Representant GP a la Mesa