Historial de la composició: Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

XII legislatura (17 de gener de 2018 - 21 de desembre de 2020)

Mesa

President del Parlament
Repr. de la Mesa del Parlament
Repr. de la Mesa del Parlament
Repr. de la Mesa del Parlament
Repr. de la Mesa del Parlament

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt