Historial de la composició: Diputació Permanent

XII legislatura (17 de gener de 2018 - 21 de desembre de 2020)

Mesa

President
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Vicepresident segon
Secretària primera
Secretari segon

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
 • I. Sra. Eva Granados Galiano

  Alta: 12/07/2018 (BOPC, 128)

  Baixa: 25/07/2018 (BOPC, 140)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Jordi Terrades Santacreu

 • I. Sra. Eva Granados Galiano

  Alta: 28/08/2018 (BOPC, 143)

  Substitueix a: I. Sr. Jordi Terrades Santacreu

  Baixa: 10/08/2020

  Substituït/ïda per: I. Sra. Esther Niubó Cidoncha

 • I. Sra. Eva Granados Galiano

  Alta: 12/08/2020

  Baixa: 12/03/2021

 • I. Sr. Miquel Iceta i Llorens

  Alta: 12/07/2018 (BOPC, 128)

  Baixa: 25/07/2018 (BOPC, 140)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Alícia Romero Llano

 • I. Sr. Miquel Iceta i Llorens

  Alta: 28/08/2018 (BOPC, 143)

  Substitueix a: I. Sra. Alícia Romero Llano

  Baixa: 06/08/2020 (BOPC, 667)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Raúl Moreno Montaña

 • I. Sr. Miquel Iceta i Llorens

  Alta: 07/08/2020 (BOPC, 671)

  Substitueix a: I. Sr. Raúl Moreno Montaña

  Baixa: 27/01/2021 (BOPC, 778)

 • I. Sr. Raúl Moreno Montaña

  Alta: 06/08/2020 (BOPC, 667)

  Substitueix a: I. Sr. Miquel Iceta i Llorens

  Baixa: 07/08/2020 (BOPC, 671)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Miquel Iceta i Llorens

 • I. Sra. Esther Niubó Cidoncha

  Alta: 10/08/2020

  Substitueix a: I. Sra. Eva Granados Galiano

  Baixa: 12/08/2020

 • I. Sra. Alícia Romero Llano

  Alta: 25/07/2018 (BOPC, 140)

  Substitueix a: I. Sr. Miquel Iceta i Llorens

  Baixa: 28/08/2018 (BOPC, 143)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Miquel Iceta i Llorens

 • I. Sr. Jordi Terrades Santacreu

  Alta: 25/07/2018 (BOPC, 140)

  Substitueix a: I. Sra. Eva Granados Galiano

  Baixa: 28/08/2018 (BOPC, 143)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Eva Granados Galiano

Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
 • I. Sra. Concepción Abellán Carretero

  Alta: 10/08/2020 (BOPC, 671)

  Substitueix a: I. Sra. Marta Ribas Frías

  Baixa: 30/09/2020 (BOPC, 700)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Jéssica Albiach Satorres

 • I. Sra. Jéssica Albiach Satorres

  Alta: 23/11/2018 (BOPC, 212)

  Substitueix a: Excm. Sr. Xavier Domènech Sampere

  Baixa: 29/07/2019 (BOPC, 403)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marta Ribas Frías

 • I. Sra. Jéssica Albiach Satorres

  Alta: 30/09/2020 (BOPC, 700)

  Substitueix a: I. Sra. Concepción Abellán Carretero

  Baixa: 12/03/2021

 • Excm. Sr. Xavier Domènech Sampere

  Alta: 12/07/2018 (BOPC, 128)

  Baixa: 12/09/2018 (BOPC, 148)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Jéssica Albiach Satorres

 • I. Sra. Marta Ribas Frías

  Alta: 29/07/2019 (BOPC, 403)

  Substitueix a: I. Sra. Jéssica Albiach Satorres

  Baixa: 10/08/2020 (BOPC, 671)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Concepción Abellán Carretero

Grup Parlamentari de Ciutadans
 • I. Sra. Inés Arrimadas García

  Alta: 12/07/2018 (BOPC, 128)

  Baixa: 27/07/2018 (BOPC, 140)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Susana Beltrán García

 • I. Sra. Inés Arrimadas García

  Alta: 05/09/2018 (BOPC, 148)

  Substitueix a: I. Sra. Susana Beltrán García

  Baixa: 20/05/2019 (BOPC, 340)

  Substituït/ïda per: Excma. Sra. Lorena Roldán Suárez

 • I. Sr. Martín Eusebio Barra López

  Alta: 27/07/2018 (BOPC, 140)

  Substitueix a: I. Sr. Fernando de Páramo Gómez

  Baixa: 05/09/2018 (BOPC, 148)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Jorge Soler González

 • I. Sra. Susana Beltrán García

  Alta: 27/07/2018 (BOPC, 140)

  Substitueix a: I. Sra. Inés Arrimadas García

  Baixa: 05/09/2018 (BOPC, 148)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Inés Arrimadas García

 • I. Sra. Marina Bravo Sobrino

  Alta: 12/07/2018 (BOPC, 128)

  Baixa: 19/07/2019 (BOPC, 394)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Ignacio Martín Blanco

 • I. Sra. Marina Bravo Sobrino

  Alta: 25/09/2019 (BOPC, 428)

  Substitueix a: I. Sr. Ignacio Martín Blanco

  Baixa: 24/07/2020 (BOPC, 662)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Ignacio Martín Blanco

 • I. Sra. Marina Bravo Sobrino

  Alta: 24/07/2020 (BOPC, 662)

  Substitueix a: I. Sr. Ignacio Martín Blanco

  Baixa: 05/08/2020 (BOPC, 665)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Noemí de la Calle Sifré

 • I. Sra. Marina Bravo Sobrino

  Alta: 11/08/2020 (BOPC, 671)

  Substitueix a: I. Sr. Ignacio Martín Blanco

  Baixa: 12/03/2021

 • I. Sra. Noemí de la Calle Sifré

  Alta: 21/07/2020 (BOPC, 662)

  Substitueix a: I. Sra. Laura Vílchez Sánchez

  Baixa: 24/07/2020 (BOPC, 662)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Laura Vílchez Sánchez

 • I. Sra. Noemí de la Calle Sifré

  Alta: 05/08/2020 (BOPC, 665)

  Substitueix a: I. Sra. Marina Bravo Sobrino

  Baixa: 07/08/2020 (BOPC, 671)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Sonia Sierra Infante

 • I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

  Alta: 12/07/2018 (BOPC, 128)

  Baixa: 27/07/2018 (BOPC, 140)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Laura Vílchez Sánchez

 • I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

  Alta: 05/09/2018 (BOPC, 148)

  Substitueix a: I. Sra. Laura Vílchez Sánchez

  Baixa: 19/07/2019 (BOPC, 394)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Dimas Gragera Velaz

 • I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

  Alta: 25/09/2019 (BOPC, 428)

  Substitueix a: I. Sr. Dimas Gragera Velaz

  Baixa: 12/03/2021

 • I. Sr. Dimas Gragera Velaz

  Alta: 19/07/2019 (BOPC, 394)

  Substitueix a: I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

  Baixa: 25/09/2019 (BOPC, 428)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

 • I. Sr. Ignacio Martín Blanco

  Alta: 19/07/2019 (BOPC, 394)

  Substitueix a: I. Sra. Marina Bravo Sobrino

  Baixa: 25/09/2019 (BOPC, 428)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marina Bravo Sobrino

 • I. Sr. Ignacio Martín Blanco

  Alta: 24/07/2020 (BOPC, 662)

  Substitueix a: I. Sra. Marina Bravo Sobrino

  Baixa: 24/07/2020 (BOPC, 662)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marina Bravo Sobrino

 • I. Sr. Ignacio Martín Blanco

  Alta: 05/08/2020 (BOPC, 665)

  Substitueix a: Excma. Sra. Lorena Roldán Suárez

  Baixa: 11/08/2020 (BOPC, 671)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marina Bravo Sobrino

 • I. Sr. Fernando de Páramo Gómez

  Alta: 12/07/2018 (BOPC, 128)

  Baixa: 27/07/2018 (BOPC, 140)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Martín Eusebio Barra López

 • Excma. Sra. Lorena Roldán Suárez

  Alta: 05/06/2019 (BOPC, 358)

  Substitueix a: I. Sra. Inés Arrimadas García

  Baixa: 19/07/2019 (BOPC, 394)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Sonia Sierra Infante

 • Excma. Sra. Lorena Roldán Suárez

  Alta: 25/09/2019 (BOPC, 428)

  Substitueix a: I. Sra. Sonia Sierra Infante

  Baixa: 05/08/2020 (BOPC, 665)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Ignacio Martín Blanco

 • Excma. Sra. Lorena Roldán Suárez

  Alta: 11/08/2020 (BOPC, 671)

  Substitueix a: I. Sra. Sonia Sierra Infante

  Baixa: 13/01/2021 (BOPC, 775)

 • I. Sra. Sonia Sierra Infante

  Alta: 19/07/2019 (BOPC, 394)

  Substitueix a: Excma. Sra. Lorena Roldán Suárez

  Baixa: 25/09/2019 (BOPC, 428)

  Substituït/ïda per: Excma. Sra. Lorena Roldán Suárez

 • I. Sra. Sonia Sierra Infante

  Alta: 07/08/2020 (BOPC, 671)

  Substitueix a: I. Sra. Noemí de la Calle Sifré

  Baixa: 11/08/2020 (BOPC, 671)

  Substituït/ïda per: Excma. Sra. Lorena Roldán Suárez

 • I. Sr. Jorge Soler González

  Alta: 05/09/2018 (BOPC, 148)

  Substitueix a: I. Sr. Martín Eusebio Barra López

  Baixa: 12/03/2021

 • I. Sra. Laura Vílchez Sánchez

  Alta: 27/07/2018 (BOPC, 140)

  Substitueix a: I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

  Baixa: 05/09/2018 (BOPC, 148)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

 • I. Sra. Laura Vílchez Sánchez

  Alta: 05/06/2019 (BOPC, 358)

  Baixa: 21/07/2020 (BOPC, 662)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Noemí de la Calle Sifré

 • I. Sra. Laura Vílchez Sánchez

  Alta: 24/07/2020 (BOPC, 662)

  Substitueix a: I. Sra. Noemí de la Calle Sifré

  Baixa: 12/03/2021

Grup Mixt
 • Sr. Vidal Aragonés Chicharro

  Alta: 19/07/2018 (BOPC, 136)

  Substitueix a: Sra. Maria Sirvent Escrig

  Baixa: 10/08/2020 (BOPC, 671)

  Substituït/ïda per: Sra. Maria Sirvent Escrig

 • Sr. Vidal Aragonés Chicharro

  Alta: 17/12/2020

  Substitueix a: Sra. Maria Sirvent Escrig

  Baixa: 12/03/2021

 • I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez

  Alta: 21/11/2018 (BOPC, 212)

  Baixa: 10/08/2020 (BOPC, 671)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Daniel Serrano Coronado

 • I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez

  Alta: 03/09/2020 (BOPC, 676)

  Substitueix a: I. Sr. Daniel Serrano Coronado

  Baixa: 12/03/2021

 • Excm. Sr. Xavier García Albiol

  Alta: 12/07/2018 (BOPC, 128)

  Baixa: 23/07/2018 (BOPC, 140)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Santi Rodríguez i Serra

 • Excm. Sr. Xavier García Albiol

  Alta: 31/08/2018 (BOPC, 143)

  Substitueix a: I. Sr. Santi Rodríguez i Serra

  Baixa: 21/11/2018 (BOPC, 212)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez

 • I. Sr. Santi Rodríguez i Serra

  Alta: 23/07/2018 (BOPC, 140)

  Substitueix a: Excm. Sr. Xavier García Albiol

  Baixa: 31/08/2018 (BOPC, 143)

  Substituït/ïda per: Excm. Sr. Xavier García Albiol

 • I. Sr. Daniel Serrano Coronado

  Alta: 10/08/2020 (BOPC, 671)

  Substitueix a: I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez

  Baixa: 03/09/2020 (BOPC, 676)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez

 • Sra. Maria Sirvent Escrig

  Alta: 12/07/2018 (BOPC, 128)

  Baixa: 19/07/2018 (BOPC, 136)

  Substituït/ïda per: Sr. Vidal Aragonés Chicharro

 • Sra. Maria Sirvent Escrig

  Alta: 10/08/2020 (BOPC, 671)

  Substitueix a: Sr. Vidal Aragonés Chicharro

  Baixa: 17/12/2020

  Substituït/ïda per: Sr. Vidal Aragonés Chicharro