Historial de la composició: Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

XII legislatura (17 de gener de 2018 - 21 de desembre de 2020)

President
Portaveu
Portaveu adjunt
Portaveu adjunta
Portaveu adjunt
Diputats