Historial de la composició: Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

XII legislatura (17 de gener de 2018 - 21 de desembre de 2020)

Mesa

Presidenta
Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt