Historial de la composició: Comissió de l'Estatut dels Diputats

XII legislatura (17 de gener de 2018 - 21 de desembre de 2020)

Mesa

Presidenta
 • I. Sra. Marta Madrenas i Mir

  Alta: 28/09/2018 (BOPC, 164)

  Baixa: 02/10/2019 (BOPC, 479)

  Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Antoni Morral i Berenguer

President
President
Secretària
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
 • I. Sra. Marta Madrenas i Mir

  Alta: 04/06/2018 (BOPC, 92)

  Substitueix a: M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla

  Baixa: 02/10/2019 (BOPC, 435)

  Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Antoni Morral i Berenguer

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt