Historial de la composició: Comissió de Territori

XII legislatura (17 de gener de 2018 - 21 de desembre de 2020)

Mesa

Presidenta
Vicepresident
Secretària
  • I. Sra. Eva Baró Ramos

    Alta: 17/10/2018 (BOPC, 179)

    Substitueix a: H. Sr. Bernat Solé i Barril

    Baixa: 16/07/2019 (BOPC, 392)

    Substituït/ïda per: I. Sr. José Rodríguez Fernández

Secretari
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt