Historial de la composició: Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

XII legislatura (17 de gener de 2018 - 21 de desembre de 2020)

Mesa

President
Vicepresidenta
Vicepresidenta
 • I. Sra. Jéssica Albiach Satorres

  Alta: 26/03/2019 (BOPC, 297)

  Substitueix a: I. Sra. Elisenda Alamany Gutiérrez

  Baixa: 04/04/2019

  Substituït/ïda per: I. Sr. Lucas Silvano Ferro Solé

Vicepresidenta
Vicepresident
Vicepresident
 • Sr. Carles Riera Albert

  Alta: 06/11/2018 (BOPC, 194)

  Baixa: 09/11/2018 (BOPC, 200)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Elisenda Alamany Gutiérrez

Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt