Historial de la composició: Junta de Portaveus

XII legislatura (17 de gener de 2018 - 21 de desembre de 2020)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari Republicà
 • I. Sra. Anna Caula i Paretas

  Portaveu

  Alta: 03/05/2018 (BOPC, 73)

  Substitueix a: I. Sr. Sergi Sabrià i Benito

  Baixa: 22/12/2020

 • I. Sr. Sergi Sabrià i Benito

  Portaveu

  Alta: 29/01/2018 (BOPC, 8)

  Baixa: 03/05/2018 (BOPC, 73)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Anna Caula i Paretas

 • I. Sr. Gerard Gómez del Moral i Fuster

  Portaveu adjunt

  Alta: 03/05/2018 (BOPC, 73)

  Baixa: 20/05/2019 (BOPC, 353)

  Substituït/ïda per: H. Sr. Bernat Solé i Barril

 • I. Sr. Josep M. Jové Lladó

  Portaveu adjunt

  Alta: 25/06/2020 (BOPC, 633)

  Substitueix a: H. Sr. Bernat Solé i Barril

  Baixa: 22/12/2020

 • H. Sr. Bernat Solé i Barril

  Portaveu adjunt

  Alta: 28/05/2019 (BOPC, 353)

  Substitueix a: I. Sr. Gerard Gómez del Moral i Fuster

  Baixa: 25/06/2020 (BOPC, 633)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Josep M. Jové Lladó

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt