Historial de la composició: Mesa del Parlament

XII legislatura (17 de gener de 2018 - 21 de desembre de 2020)

President del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretari segon
Secretària tercera
Secretari tercer
Secretària quarta
Representant GP a la Mesa