I. Sra. Laia Bonet Rull

Filiació

Fotografia de Laia Bonet Rull
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialista. Portaveu adjunta. Alta: 17.12.2010. Baixa: 04.09.2012. Membre. Alta: 04.09.2012. Baixa: 02.10.2012.

Càrrecs parlamentaris

Més informació