I. Sra. Dolors Torrent i Rius

Filiació

Fotografia de Dolors Torrent i Rius
Grup parlamentari:

Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Membre. Alta: 25.10.1988, BOPC, 20. Baixa: 21.01.1992.

Membre de la legislatura:

IV (1992-1995), III (1988-1992),

Càrrecs parlamentaris

Més informació