I. Sr. Jaume Bosch i Mestres

Filiació

Fotografia de Jaume Bosch i Mestres
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 17.11.2006.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació