I. Sr. Jordi Miralles i Conte

Filiació

Fotografia de Jordi Miralles i Conte
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Membre. Alta: 17.12.2010. Baixa: 07.02.2011. Portaveu adjunt. Alta: 07.02.2011, BOPC, 18. Baixa: 02.10.2012.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació