I. Sr. Lluís Miquel Pérez i Segura

Filiació

Fotografia de Lluís Miquel Pérez i Segura
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 17.11.2006.

Càrrecs parlamentaris

Més informació