I. Sra. Manuela de Madre Ortega

Filiació

Fotografia de Manuela de Madre Ortega
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 23.12.2003, BOPC, 3. Presidenta. Alta: 23.12.2003, BOPC, 3. Baixa: 17.11.2006.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006), VI (1999-2003), V (1995-1999), IV (1992-1995), III (1988-1992),

Càrrecs parlamentaris

Més informació