I. Sra. Teresa Aragonès i Perales

Filiació

Fotografia de Teresa Aragonès i Perales
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació